De behandeling van je bekken­bodem​

Om je bekkenbodem weer gezond te maken, stellen we samen een behandelplan op. Zo gaan we stap per stap via oefeningen en zelftraining je bekkenbodem weer optimaal laten werken.

De rol van de bekkenbodem­therapeute

Als bekkenbodemtherapeute vind ik het belangrijk dat elke patiënt(e) centraal staat en een individuele aanpak krijgt afgestemd op zijn /haar specifieke situatie.

Een uitgebreide anamnese zal niet alleen antwoord moeten geven op de fysieke aard maar ook  inzicht  geven in de emotionele beleving van de patiënt(e) door zijn/haar klacht en beperking die de patiënt(e) ervaart in het dagelijkse leven. Om een adequate behandeling zo goed mogelijk in te stellen is het van belang dat de bekkenbodemtherapeute deze omstandigheden kent en het behandelplan hier zo goed mogelijk op afstemt.

Het is dan ook van belang dat voor iedere patiënt(e) een individueel behandelplan word afgestemd op zijn/haar individuele klacht en beperking.

Door voldoende tijd te nemen of liever gezegd tijd te geven aan de patiënt(e) voor een goede kennismaking investeert men in een positief resultaat van de therapie en geeft men de mogelijkheid aan de patiënt(e) om over onderwerpen te praten waarvoor zij zich vaak schamen. Zo bouwen we een goede vertrouwensrelatie op tussen therapeute en patiënt(e).

Bekkenbodemtherapie vraagt ook een psychologische benadering. Het is een intieme therapie waarbij de de patiënt(e) kan rekenen op steun, discretie en vertrouwen.

Wat kan je verwachten over het verloop?

De eerste sessie bestaat uit een intakegesprek waarbij de bekkenbodemtherapeute een goed inzicht tracht te verwerven in je problematiek.
 
Uitleg over je klacht en het gevolg hiervan alsook het opstellen van een gericht behandelplan wordt uitvoerig besproken met de patiënt(e).
 
Mogelijks wordt ook gevraagd om een plas/ontlastingskalender in te vullen om een goed inzicht te krijgen in je plas/ontlastingspatroon.
 
Tijdens de tweede sessie word overgegaan tot een lichamelijk inwendig onderzoek specifiek gericht op het functioneren van het bekken, bekkenbanden en bekkenbodem. Dit verschilt van een gynaecologisch/ urologisch/ proctologisch onderzoek mits comfortabele goedkeuring van de patiënt(e).
 
Na afloop word de behandeling opgestart. 

Hoe gaan we te werk?​

De arts krijgt een tussentijds verslag en een eindverslag zodat hij of zij voldoende op de hoogte wordt gehouden over het verder verloop van de therapie en het beoogde eindresultaat van zijn/haar doorverwezen patiënt(e).

Neem contact op

Scroll to Top